Cultureon Gemeentegids Cultuurbeleid 2022
datum 12 mei 2022 geplaatst door Redactie

Cultureon Gemeentegids Cultuurbeleid 2022

 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 besteedde Cultureon tien weken lang aandacht aan de diverse aspecten van het lokale cultuurbeleid. Het doel van deze ‘gemeente-specials’ was om de deelnemers aan de verkiezingsstrijd te ‘laden’ met informatie. Nu de campagnes achter de rug zijn, vonden we het de moeite waard om de specials bijeen te brengen in één digitale publicatie die HIER is te downloaden.

In gebundelde vorm zijn de bijdragen zeer geschikt om te dienen als inwerkdossier voor nieuwe raadsleden en wethouders. Met de ‘Cultureon Gemeentegids Cultuurbeleid 2022’ hebben zij alle relevante informatie over het brede terrein van kunst, cultuur en erfgoed bij de hand. Ook voor (de vele) nieuwe cultuurambtenaren is deze gids nuttig, al is het maar omdat hij op ieder deelterrein van de cultuur aandacht besteedt aan de allerlaatste ontwikkelingen.

Mengpaneel
Cultuurbeleid wordt vaak geassocieerd met subsidies toekennen.  Dat is echter een versimpeling van de werkelijkheid. Of beter gezegd: een vernauwing van het blikveld. Want wie ruimer kijkt ziet dat er heel veel mogelijkheden zijn waarop gemeenten het lokale culturele leven kunnen stimuleren. Voor startende raadsleden en andere bestuurders is het soms moeilijk om het hele mengpaneel snel in de vingers te krijgen. Er zijn veel meters die afgelezen kunnen worden, schuiven die omhoog of omlaag kunnen, knoppen die aan of uit kunnen. 

Faciliteren op vele manieren
Lange tijd waren de continuïteit en ontwikkeling van het cultuuraanbod in Nederland voorspelbaar door een trendvolgende manier van publieke en private financiering. Die tijd is echter sinds de bankencrisis en recent de coronacrisis voorbij. Er gaapt een kloof tussen de financieringsbehoefte van de culturele sector en de financiële middelen die in de publieke, financiële en private/ maatschappelijke sector beschikbaar zijn. Deze situatie vraagt om culturele organisaties die kunnen en willen ondernemen. En het vraagt van gemeenten dat zij ondernemerschap herkennen en weten te ondersteunen. Vanuit bestuurlijk oogpunt kun je dat faciliteren noemen. Met deze publicatie hopen wij te laten zien dat er tal van manieren zijn waarop een gemeente het lokale culturele leven kan faciliteren.


Wij bedanken Lydia Jongmans (voormalig beleidsadviseur cultuur bij de VNG, thans verbonden aan platform ACCT) voor het verzamelen van deze informatie en het verzorgen van de gemeentespecials in de eerste maanden van 2022. Zonder haar overzicht van het totale speelveld en kennis van de vele hoeken en gaten die de cultuursector eigen zijn was deze publicatie er niet gekomen.