maak kennis met


Koen Hilberdink

Consultant, Interimmanager, Auteur & Moderator

  • Amsterdam
 
 

 

Over mij

Ik doceerde Nederlands aan mbo en hbo studenten en aan medewerkers in het bedrijfsleven en in de publieke sector. Na promotie aan de Universiteit Maastricht in 2000 trad ik in dienst van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Daar was ik niet alleen manager, maar ook strateeg en trekker van een aantal prestigieuze projecten op het gebied van wetenschap en kunst. Door mijn werk bij de Akademie bouwde ik een breed netwerk op. Thans ben ik bestuurslid van Stichting Perdu, voorzitter van Stichting IHLIA en ben ik lid van de Commissie Cultuurnota 2021-2014 (gemeente Utrecht) en van de Cultuurraad Eindhoven en voorzitter van de BIS-commissie Debat en Reflectie van de Raad voor Cultuur. Ik doe onderzoek, geef (gast-)colleges en verzorg publiekslezingen over de biografie. Momenteel onderzoek ik het leven en werk van de psychiater P.C. Kuiper, wat moet leiden tot een publicatie van bij uitgeverij Van Oorschot.

Ervaring

Ik ben adviseur en interim-manager en help culturele en wetenschappelijke instellingen bij het ontwikkelen van een profiel en strategie. Ook help ik bij de zoektocht naar geschikte leidinggevenden en leden van Raden van Toezicht. Centrale vraag in mijn werk is: Hoe kan binnen culturele en wetenschappelijke instellingen met de juiste mensen aan het roer het creatieve proces een centrale plaats behouden zonder een gezonde bedrijfsvoering en ondernemerschap uit het oog te verliezen.