maak kennis met


Cor Wijn

adviseur kunst en cultuur

  • Nederland en Vlaanderen
 
 

 

Over mij

Al dertig jaar beweeg ik mij als adviseur en interimmanager op het terrein van kunst en cultuur. Een organisatie of een project is bij mij in goede handen. Ik wijs de weg, help en zorg dat als ik mijn opdracht heb voltooid, de situatie beter is dan toen ik kwam. Ik ben te allen tijde een partner van de opdrachtgever en ken precies mijn rol. Iedere opdrachtgever weet wat hij wil. Maar niet iedere opdrachtgever weet wat er nodig is. Het verschil daartussen is de waarde die ik toevoeg. Ik breng deskundigheid, een open mind, resultaatgerichtheid en goede voorbeelden van elders. Een organisatie of een project kan aan mij toevertrouwd worden. Ik heb de expertise en de vaardigheden om situaties te verbeteren en handel altijd volledig in het belang van de opdrachtgever. De rol van een consultant is de omstandigheden van de opdrachtgever te verbeteren. Dat is mijn drijfveer.

Ervaring

Ik kan worden benaderd voor: • het maken van een cultuurnota • het formuleren van een toekomstvisie of position paper • strategisch advies en het maken van een bedrijfsplan • interim-management binnen overheden en bij culturele organisaties, culturele fondsen of landelijke verenigingen • haalbaarheidstudies en toekomstscenario's • het uitvoeren van evaluatieonderzoek • het doorlichten van een organisatie • het uitvoeren van analyses en benchmarks • gespreksleiding en dagvoorzitterschappen.